0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Máy Bơm Nước 3Hp 1 Pha

4.068 reviews

Máy bơm nước 3hp 1 pha còn gọi là máy bơm 1 pha 3hp 2,2Kw là loại bơm dân dụng được sử dụng phổ biến cho hộ gia đình hoặc khu chung cư, cấp nước từ hệ thống vườn ao chuồng, kênh, sông cho khu người dân. Để tìm hiểu chi tiết về cấu tạo, cách lắp đặt, lưu lượng cột áp, ứng dụng của máy bơm nước 3hp 1 pha mời bạn theo dõi nội dung sau.

1) Các Loại Máy Bơm Nước 3Hp 1 Pha

Có nhiều loại máy bơm nước 3Hp 1 pha, dưới đây là một số loại thông dụng nhất:

 • Máy bơm nước 3hp 1 pha ly tâm lưu lượng nước lớn, mã hàng là TNF130, cột áp cao 13m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha ly tâm lưu lượng nước lớn, mã hàng là THF6B-3, cột áp cao 26m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha ly tâm lưu lượng nước lớn, mã hàng là THF6A, cột áp cao 16m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha ly tâm 2 tầng cánh, mã hàng là 2TCP25/160A, cột áp cao 50m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước sạch Inox -  gang, mã hàng là QSD10-35-2.2, cột áp cao 37.5m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước sạch 2 đầu gang thân Inox, mã hàng là QFD10-35-2.2, cột áp cao 37.5m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước thải thân gang, mã hàng là 80WQX30-7-2.2, cột áp cao 10.2m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước thải thân gang, mã hàng là 65WQX24-12.5-2.2, cột áp cao 18.3m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước sạch toàn thân Inox - bơm hỏa tiễn, mã hàng là 4STM8-17, cột áp cao 107m
 • Máy bơm nước 3hp 1 pha bơm chìm nước sạch toàn thân Inox - bơm hỏa tiễn, mã hàng là 4STM16-9, cột áp cao 53m

Trong phần tiếp theo của bài viết chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết cấu tạo của từng sản phẩm, lưu lượng cột áp bơm:

2) Máy Bơm 1 Pha 3Hp Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn TNF130

Máy bơm 1 pha 3Hp ly tâm lưu lượng nước lớn TNF130 có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:

bơm ly tâm 1 pha 220v 2.2kw 3hp

Thông số kỹ thuật máy bơm 1 pha 3Hp ly tâm lưu lượng nước lớn TNF130:

 • Khả năng hút cao: 13m
 • Khả năng hút sâu: 8m
 • Lưu lượng bơm: 60 mét khối/giờ

3) Máy Bơm Nước 3Hp 1 Pha Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn THF6B-3

Máy bơm nước 3Hp 1 pha ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-3 có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:

Thông số kỹ thuật máy bơm nước 3Hp 1 pha ly tâm lưu lượng nước lớn THF6B-3:

 • Khả năng hút cao: 26m
 • Khả năng hút sâu: 8m
 • Lưu lượng bơm: 30 mét khối/giờ

4) Máy Bơm 1 Pha 3Hp 2.2Kw Ly Tâm Lưu Lượng Nước Lớn THF6A

Máy bơm 1 pha 3Hp 2.2Kw ly tâm lưu lượng nước lớn THF6A có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:

Thông số kỹ thuật máy bơm 1 pha 3Hp 2.2Kw ly tâm lưu lượng nước lớn THF6A:

 • Khả năng hút cao: 16m
 • Khả năng hút sâu: 8m
 • Lưu lượng bơm: 65 mét khối/giờ

5) Máy Bơm Nước 3Hp 1 Pha Ly Tâm 2 Tầng Cánh 2TCP25/160A

Máy bơm nước 3Hp 1 pha ly tâm 2 tầng cánh 2TCP25/160A có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:

Thông số kỹ thuật máy bơm nước 3Hp 1 pha ly tâm 2 tầng cánh 2TCP25/160A:

 • Khả năng hút cao: 50m
 • Khả năng hút sâu: 8m
 • Lưu lượng bơm: 7.8 mét khối/giờ

6) Máy Bơm 1 Pha 3Hp 2.2Kw Bơm Chìm Nước Sạch Inox -  Gang

Máy bơm 1 pha 3Hp 2.2Kw bơm chìm nước sạch đầu gang đầu Inox QFD10-35-2.2 có cấu tạo gồm các bộ phận chính như sau:

Thông số kỹ thuật máy bơm 1 pha 3Hp 2.2Kw bơm chìm nước sạch đầu gang đầu Inox QFD10-35-2.2

 • Khả năng hút cao: 37.5m
 • Khả năng hút sâu: 8m
 • Lưu lượng bơm: 27.5 mét khối/giờ