0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bơm Hút Chân Không Vòng Nước 2 Cấp

8.734 reviews

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp còn gọi là máy bơm chân không vòng nước 2 cấp, đây là thiết bị tạo áp suất hoặc môi trường chân không cho 1 căn phòng hoặc 1 hệ thống sản xuất

1) Ứng dụng Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp

 • Sản xuất gạch, xi măng
 • Làm ghế da
 • Lắp vào máy chế biến bún phở, mít sấy khô, dầu ăn
 • Cung cấp khí gas công nghiệp
 • Làm hệ thống hút bùn

2) Phân loại Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp

a) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 4kw 3.7kw SW

 • Đường kính đầu hút/ xả: 45 mm
 • Lưu lượng khí hút: 75 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 0.6 m3/h
 • Đường kính bích: 122mm
 • Đường kính lỗ bích: 12mm
 • Đường kính trục motor: 28mm
 • Tổng dài: 1110mm
 • Tổng cao: 415mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 4kw 3.7kw

b) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 5.5kw 7.5HP SW - 100

 • Đường kính đầu hút/ xả: 45 mm
 • Lưu lượng khí hút: 108 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 12 lít/min
 • Đường kính bích: 122mm
 • Đường kính lỗ bích: 12mm
 • Đường kính trục bơm: 38mm
 • Tổng dài: 1150mm
 • Tổng cao: 515mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 5.5kw 7.5HP

c) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 7.5kw 10HP SW - 200

 • Đường kính đầu hút/ xả: 45 mm
 • Lưu lượng khí hút: 180 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 16 lít/min
 • Đường kính bích: 122mm
 • Đường kính lỗ bích: 12mm
 • Đường kính trục bơm: 38mm
 • Tổng dài: 1210mm
 • Tổng cao: 515mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 7.5kw 10HP

d) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 11kw 15HP SW - 300

 • Đường kính đầu hút/ xả: 55 mm
 • Lưu lượng khí hút: 264 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 35 lít/min
 • Đường kính bích: 165mm
 • Đường kính lỗ bích: 15mm
 • Đường kính trục bơm: 42mm
 • Tổng dài: 1435mm
 • Tổng cao: 575mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 11kw 15HP

e) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 15kw 20HP SW - 400

 • Đường kính đầu hút/ xả: 55 mm
 • Lưu lượng khí hút: 330 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 45 lít/min
 • Đường kính bích: 165mm
 • Đường kính lỗ bích: 15mm
 • Đường kính trục bơm: 42mm
 • Tổng dài: 1520mm
 • Tổng cao: 604mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 15kw 20HP

f) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 22kw 30HP SW - 500

 • Đường kính đầu hút/ xả: 75 mm
 • Lưu lượng khí hút: 420 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 60 lít/min
 • Đường kính bích: 192mm
 • Đường kính lỗ bích: 16mm
 • Đường kính trục bơm: 48mm
 • Tổng dài: 1490mm
 • Tổng cao: 675mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 22kw 30HP

f) Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 30kw 40HP SW - 600

 • Đường kính đầu hút/ xả: 75 mm
 • Lưu lượng khí hút: 600 m3/h
 • Áp suất hút: -700 tới -735 mmHg, -0.098 tới -0.091 Mpa, 9.6 Pa
 • Lượng nước làm mát: 80 lít/min
 • Đường kính bích: 192mm
 • Đường kính lỗ bích: 17mm
 • Đường kính trục bơm: 55mm
 • Tổng dài: 1580mm
 • Tổng cao: 675mm

Bơm hút chân không vòng nước 2 cấp 30kw 40HP