0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Bơm Hút Chân Không 2BEA

5.460 reviews

Bơm hút chân không 2BEA hay còn gọi là bơm chân không vòng nước 2BEA

Sau đây là những thông tin quan trọng nhất về bơm hút chân không 2BEA:

1) Ứng dụng bơm hút chân không 2BEA

Bơm hút chân không vòng nước có những ứng dụng sau:

 • Bơm hút khí đốt: lấy khí gas trong lòng đất đưa lên bình chứa gas để nấu ăn
 • Bơm hút khí bùn: đẩy luồng ô xi vào nơi cần xử lý nước thải, phân hủy chất ô nhiễm
 • Bơm hút mùn cưa gỗ, sợi bông vải cotong: trong lao động, giúp người công nhân không bị hít vào phổi
 • Bơm hút khí trong viên gạch: khiến cục gạch chắc hơn, không bị xốp.
 • Bơm hút men thực phẩm: làm rượu, bia, sữa, mít xoài táo sấy khô.

2) Phân loại bơm hút chân không 2BEA

a) Bơm hút chân không 2BEA-202

 • Lưu lượng khí hút: 9.5 - 16 m3/min
 • Đường kính ống hút/ xả: 125mm
 • Trọng lượng: 345kg
 • Tốc độ: 790 - 1300 r/min
 • Động cơ điện phù hợp lắp với bơm hút chân không 2BEA-202: 18.5kw, 22kw, 30kw

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-202

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-202

Đầu Bơm hút chân không mã 2BEA-202 khi lắp motor

22kw 30HP 6 pole, 6 cực điện 900 - 1000 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 760 mét khối / giờ, 12.7 mét khối / phút.Áp suất 33 mbar

37kw 50HP 4 pole, 4 cực điện 1400 - 1500 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 950 mét khối / giờ, 15.8 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

Bơm hút chân không 2BEA-202

b) Bơm hút chân không 2BEA-203

 • Lưu lượng khí hút: 14 - 25 m3/min
 • Đường kính ống hút/ xả: 125mm
 • Trọng lượng: 410kg
 • Tốc độ: 790 - 1300 r/min
 • Động cơ điện phù hợp lắp với bơm hút chân không 2BEA-203: 30kw, 37kw, 45kw, 55kw

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-203

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-203

Đầu Bơm hút chân không mã 2BEA-203 khi lắp motor

37kw 50HP 6 pole, 6 cực điện 900 - 1000 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 1120 mét khối / giờ, 18.7 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

55kw 75HP 4 pole, 4 cực điện 1400 - 1500 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 1400 mét khối / giờ, 23.3 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

Bơm hút chân không 2BEA-203

c) Bơm hút chân không 2BEA-252

 • Lưu lượng khí hút: 25 - 35 m3/min
 • Đường kính ống hút/ xả: 150mm
 • Trọng lượng: 850kg
 • Tốc độ: 660 - 920 r/min
 • Động cơ điện phù hợp lắp với bơm hút chân không 2BEA-252: 37kw, 45kw, 55kw, 75kw

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-252

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-252

Đầu Bơm hút chân không mã 2BEA-252 khi lắp motor

45kw 60HP 8 pole, 8 cực điện 650 - 750 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 1700 mét khối / giờ, 28.3 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

75kw 100HP 4 pole, 4 cực điện 1400 - 1500 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 2100 mét khối / giờ, 35 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

Bơm hút chân không 2BEA-252

d) Bơm hút chân không 2BEA-253

 • Lưu lượng khí hút: 28 - 49 m3/min
 • Đường kính ống hút/ xả: 150mm
 • Trọng lượng: 890kg
 • Tốc độ: 565 - 920 r/min
 • Động cơ điện phù hợp lắp với bơm hút chân không 2BEA-253: 45kw, 55kw, 75kw, 90kw

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-253

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-253

Đầu Bơm hút chân không mã 2BEA-253 khi lắp motor

45kw 60HP 8 pole, 8 cực điện 650 - 750 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 2450 mét khối / giờ, 40.8 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

110kw 150HP 4 pole, 4 cực điện 1400 - 1500 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 3020 mét khối / giờ, 50.3 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

e) Bơm hút chân không 2BEA-303

 • Lưu lượng khí hút: 43 - 70 m3/min
 • Đường kính ống hút/ xả: 200mm
 • Trọng lượng: 1400kg
 • Tốc độ: 472 - 790 r/min
 • Động cơ điện phù hợp lắp với bơm hút chân không 2BEA-303: 55kw, 75kw, 90kw, 110kw

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-303

Bản vẽ thông số kỹ thuật bơm hút chân không 2BEA-303

Đầu Bơm hút chân không mã 2BEA-303 khi lắp motor

110kw 150HP 8 pole, 8 cực điện 650 - 750 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 4000 mét khối / giờ, 66.7 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

132kw 180HP 4 pole, 4 cực điện 1400 - 1500 vòng phút.

Có lưu lượng khí hút là 4000 mét khối / giờ, 66.7 mét khối / phút. Áp suất 33 mbar

Sau đây là thông số của bơm chân không khi lắp với motor