Tất Cả Mô Tơ 900-1000 Vòng

10 thg 11 2018 14:27

Sau đây là tất cả sản phẩm Động cơ điện 3 Pha, Motor 6 cực điện, 6 Pole. Còn gọi là Mô Tơ điện 960 900 1000 vòng trên phút (RPM). Mời Quý vị nhấn click đúng vào công suất Kilowatt, số HP hoặc số Ngựa, sẽ tìm được đúng sản phẩm quan tâm.
KW/HP( Ngựa)Link Web
0.37KW0.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-37-kw-6-poles-cn-uc
0.55KW0.75HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-55-kw-6-poles-cn-uc
0.75KW1HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-0-75-kw-6-poles-cn-uc
1.1KW1.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-1-1-kw-6-poles-cn-uc
1.5KW2HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-1-5-kw-6-poles-cn-uc
2.2KW3HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-2-2-kw-6-poles-cn-uc
3KW4HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-3-kw-6-poles-cn-uc
4KW5.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-3-7-kw-6-poles-cn-uc
5.5KW7.5HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-5-5-kw-6-poles-cn-uc
7.5KW10HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-7-5-kw-6-poles-cn-uc
11KW15HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-11-kw-6-poles-cn-uc
15KW20HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-15-kw-6-poles-cn-uc
18.5KW25HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-18-5-kw-6-poles-cn-uc
22KW30HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-22-kw-6-poles-cn-uc
30KW40HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-30-kw-6-poles-cn-uc
38KW50HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-37-kw-6-poles-cn-uc
45KW60HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-45-kw-6-poles-cn-uc
55KW75HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-55-kw-6-poles-cn-uc
75KW100HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-75-kw-6-poles-cn-uc
90KW125HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-90-kw-6-poles-cn-uc
110KW150HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-110-kw-6-poles-cn-uc
132KW180HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-132-kw-6-poles-cn-uc
160KW220HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-160-kw-6-poles-cn-uc
185KW250HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-185-kw-6-poles-cn-uc
200KW270HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-200-kw-6-poles-cn-uc
220KW300HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-220-kw-6-poles-cn-uc
250KW340HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-250-kw-6-poles-cn-uc
280KW380HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-280-kw-6-poles-cn-uc
315KW420HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-315-kw-6-poles-cn-uc
355KW470HPhttps://dongco3pha.com/san-pham/motor-dien-3-pha-355-kw-6-poles-cn-uc
Sau đây là hình ảnh động cơ 3 pha xuất khẩu Châu Âu. Video động cơ 3 pha MINHMOTOR thương hiệu cả nước Việt muốn dùng.

Tin tức liên quan

Tất Cả Mô Tơ 1400-1500 Vòng
Tất Cả Mô Tơ 2800-3000 Vòng
Phòng Tránh Động Cơ Điện Chất Lượng Thấp, Hàng Nhái, Hàng Tệ, Hàng Dởm, Hàng Mạo Danh
Định Hướng Kinh Doanh 2017
Công thức vận hành nhân sự
/ /