Động Cơ Điện TaTung

Động Cơ Điện Tatung

Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 0.37 kilowat-4P hay còn gọi 0.5 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của động cơ điện Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 1.282.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 0.75 kilowat-4P hay còn gọi 1 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của dộng cơ Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 1.953.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 1.1 kilowat-4P hay còn gọi 1.5 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của dộng cơ Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 1.990.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 1.5 kilowat-4P hay còn gọi 2 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của dộng cơ Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 2.100.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 2.2 kilowat-4P hay còn gọi 3 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của dộng cơ Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 2.790.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá động cơ Tatung 3 pha 380 Volt (Châu Á) 3.7 kilowat-4P hay còn gọi 5 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của dộng cơ Tatung là: 1450 RPM Giá động cơ Tatung là: 3.655.000 vnđ Động cơ Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của động cơ Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt . 5.5 kilowat-4P hay còn gọi 7.5 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 5.570.000 vnđ Motor Tatung có tần số : 50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt . 7.5 kilowat-4P hay còn gọi 10 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 6.060.000 vnđ Motor Tatung có tần số : 50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt 11 kilowat-4P hay còn gọi 15 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 9.260.000 vnđ Motor Tatung có tần số :50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt 15 kilowat-4P hay còn gọi 20 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 10.944.000 vnđ Motor Tatung có tần số : 50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt .18.5 kilowat-4P hay còn gọi 25 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 14.770.000 vnđ Motor Tatung có tần số : 50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55   Giá motor Tatung 3 pha 380 Volt .22 kilowat-4P hay còn gọi 30 HP(ngựa) Tốc độ vòng quay của motor Tatung là: 1450 RPM Giá motor Tatung là: 17.420.000 vnđ Motor Tatung có tần số : 50 Hz Hệ số bảo vệ bụi bẩn của motor Tatung là: IP 55
/ /