0981676163Miền Nam
0984601144Miền Bắc

Giá motor điện teco 3 pha

12 thg 11 2020 16:43

Giá motor điện teco 3 pha 4 poles

 • Động cơ điện 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 ngựa, 0,18 kilowat, 4p , giá 1965000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 ngựa, 0,37 kilowat, 4p , giá 2380000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 0,75 HP, 3/4 ngựa, 0,55 kilowat, 4p , giá 3075000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 1 HP, 1 ngựa, 0,75 kilowat, 4p , giá 3540000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 ngựa, 1,1 kilowat, 4p , giá 3610000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 2 HP, 2 ngựa, 1,5 kilowat, 4p , giá 3800000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 3 HP, 3 ngựa, 2,2 kilowat, 4p , giá 5050000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 ngựa, 3,7 kilowat, 4p , giá 6630000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 ngựa, 5,5 kilowat, 4p , giá 10110000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 10 HP, 10 ngựa, 7,5 kilowat, 4p , giá 11000000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 15 HP, 15 ngựa, 11 kilowat, 4p , giá 16380000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 20 HP, 20 ngựa, 15 kilowat, 4p , giá 19360000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 25 HP, 25 ngựa, 18,5 kilowat, 4p , giá 26130000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 30 HP, 30 ngựa, 22 kilowat, 4p , giá 30820000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 40 HP, 40 ngựa, 30 kilowat, 4p , giá 39580000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 50 HP, 50 ngựa, 37 kilowat, 4p , giá 47840000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 60 HP, 60 ngựa, 45 kilowat, 4p , giá 62690000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 75 HP, 75 ngựa, 55 kilowat, 4p , giá 73220000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 100 HP, 100 ngựa, 75 kilowat, 4p , giá 92680000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 125 HP, 125 ngựa, 90 kilowat, 4p , giá 110280000 Đồng
 • Động cơ điện 3 pha teco 150 HP, 150 ngựa, 110 kilowat, 4p , giá 171730000 Đồng

Giá động cơ điện teco 3 pha 2 poles

 • Mô tơ 3 pha teco 0,25 HP(Vỏ nhôm), 1/4 mã lực, 0,18 kw, 2 poles , giá 1.965000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 0,5 HP(Vỏ nhôm), 1/2 mã lực, 0,37 kw, 2 poles , giá 2.380.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 1 HP, 1 mã lực, 0,75 kw, 2 poles , giá 3.260.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 1,5 HP, 1,5 mã lực, 1,1 kw, 2 poles , giá 3.520.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 2 HP, 2 mã lực, 1,5 kw, 2 poles , giá 3.710.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 3 HP, 3 mã lực, 2,2 kw, 2 poles , giá 4.920.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 5,5 HP, 5.5 mã lực, 3,7 kw, 2 poles , giá 6.460.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 7,5 HP, 7,5 mã lực, 5,5 kw, 2 poles , giá 9.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 10 HP, 10 mã lực, 7,5 kw, 2 poles , giá 10.720.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 15 HP, 15 mã lực, 11 kw, 2 poles , giá 16.380.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 20 HP, 20 mã lực, 15 kw, 2 poles , giá 18.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 25 HP, 25 mã lực, 18,5 kw, 2 poles , giá 24.170.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 30 HP, 30 mã lực, 22 kw, 2 poles , giá 30.000.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 40 HP, 40 mã lực, 30 kw, 2 poles , giá 36.840.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 50 HP, 50 mã lực, 37 kw, 2 poles , giá 42.850.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 60 HP, 60 mã lực, 45 kw, 2 poles , giá 62.690.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 75 HP, 75 mã lực, 55 kw, 2 poles , giá 73.220.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 100 HP, 100 mã lực, 75 kw, 2 poles , giá 94.760.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 125 HP, 125 mã lực, 90 kw, 2 poles , giá 113.740.000 Đ
 • Mô tơ 3 pha teco 150 HP, 150 mã lực, 110 kw, 2 poles , giá 195.520.000 Đ

 

1.898 reviews

Tin tức liên quan

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BƠM CHÂN KHÔNG
Máy bơm nước lưu lượng
Motor điện 3 pha tần số 60 HZ
Giá Motor Điện 1 Pha Đài Loan
Giá motor điện 3 pha cả nước
/ /